Föreläsningar

Vill du att vi ska komma och föreläsa på ditt företag eller event? Just nu föreläser vår Fysiopraktor och coach Sebastian Pisano om hur du kan äta och leva efter din kroppstyp. Föreläsningen ger dig en bättre och större förståelse om dig själv och din hälsa samt vägleder dig till hur du på bästa sätt ska hitta balansen i vardagen via kost och levnadssätt.

Vid intresse och bokning: info@ptcentersodermalm.se eller under fliken "kontakt"